Beaujolais薄酒萊                吳錫德

 

     
         薄酒萊新酒(Beaujolais Nouveau)是台灣最近幾年流行的法國新玩意兒,也是法國食品駐台協會大力推銷的強檔飲品。起初譯成「博久萊」,後經友人改譯成「薄酒萊」才算音意俱佳。因為它確實是一種強力催化發酵的「薄酒」(所以不宜久存,也不宜多飲),且「來」與「來」諧音,旨在促銷,好似酒肆豪客的么喝聲…….。
這種搶鮮的葡萄酒上百餘年前即已盛行於里昂Beaujolais地區。人們取其輕淡、清香且價廉,是當地勞動界尤其織工聚飲的酒品,也是當地酒館樂於促銷的飲品。一九八五年法國政府強力介入規定每年十一月第三個週四統一上市,並大力向外推銷,終令各地都會人趨之若鶩。其產量半數(5500萬瓶)銷往海外,以德、日、澳洲為最大宗,且必然安排盛大品鮮大會。它的統一標語是:「薄酒萊新酒已上市了!」

     
         
     
回首頁
 
上一頁
       

© GIS暨旅遊資源中心,TCGS

    gis@mail.tcgs.tc.edu.tw